Kulutusluottojen kyselyjärjestelmä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saatavia tietoja käsittelee ainoastaan My Lender Oy ja Suomen Asiakastieto Oy toimii tiedon välittäjänä.

Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista.

Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten.

Luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin omassa toiminnassaan.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta.

Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Lisätietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä sekä järjestelmän tietojen vaihtoon osallistuvat yhtiöt löydät täältä.