Vihreää sijoittamista

Milloin kannattaa aloittaa sijoittaminen?

Sijoittaminen kannattaa aloittaa, mikäli sinulla on ylimääräistä rahaa pankkitililläsi tai haluat aloittaa säännöllisen säästämisen. Rahoja ei kannata makuuttaa pankkitilillä, jossa ne eivät kasva korkoa, vaan ne kannattaa sijoittaa fiksusti. Näin saat rahoillesi enemmän vastinetta ja voit kasvattaa varallisuuttasi. Inflaatio voi syödä pankkitililläsi olevien säästöjen arvon eivätkä ne kasvata arvoaan, koska pankkitilin korko on usein lähellä 0 %.

Ennen kuin aloitat säästämisen ja sijoittamisen, kannattaa sinun kuitenkin maksaa pois korkeakorkoiset luotot. Voit myös ottaa esimerkiksi yhdistelylainan, jonka avulla kuukausittaiset menosi pienenevät. Korkeat korot nimittäin syövät säästöjesi hyödyn. Säästösi eivät kasva samalla korolla kuin mikä lainasi korko on. Esimerkiksi jos sijoitat matalalla riskillä, odotettu tuotto on noin 1–3 %, ja lainan korko voi olla jopa 20 %. Sijoittaminen siis hidastaa lainasi takaisinmaksuaikaa, sillä laina kannattaa maksaa pois mahdollisimman nopeasti.

Samalla on myös hyvä tarkistaa muut menosi, ettet maksa liikaa esimerkiksi vakuutuksistasi tai sähköstäsi. Ennen säännöllistä sijoittamista on myös hyvä tehdä laskelma siitä, kuinka paljon voit säästää kuukaudessa. Ideana ei ole laittaa kaikkia rahoja osakemarkkinoille tai rahastoihin. Sinulle tulee jäädä rahaa myös elämiseen ja muihin menoihin.

Säännöllisellä säästämisellä turvaat tulevaisuutesi esimerkiksi yllättävien tilanteiden varalta.

Mitä vihreä sijoittaminen on?

Vihreällä sijoittamisella tarkoitetaan sitä, että sijoittaa kestävän kehityksen kohteisiin. Näitä ovat esimerkiksi organisaatiot, jotka tuottavat luontoystävällisiä tuotteita ja palveluita. Tälläiset organisaatiot käyttävät usein uusimpia teknologioita, jotka auttavat esimerkiksi säästämään paperia tai vähentävät roskan syntymistä. Yhä useampi yritys ja kuluttaja ovat kiinnostuneita vihreistä arvoista ja niiden mukaisesta toiminnasta. Kestävän kehityksen alainen toiminta takaa meille jatkossakin elinkelpoisen maapallon.

On myös tärkeää ottaa huomioon se, että yritykset ovat suuremmassa vastuussa roskaamisesta sekä päästöistä kuin kuluttajat. Mutta kuluttajana on tärkeää tukea ja kannattaa niiden yrityksien toimintaa, jotka tekevät parhaansa yhteisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Vihreällä sijoittamisella pystyt siis omalta osaltasi tukemaan näitä yrityksiä ja kasvattamaan niiden arvoa. Vihreän sijoittamisen ideana on varmistaa parempi ekologinen lopputulema, oli yrityksen toimialana mikä tahansa. Yrityksien toiminta ja vastuu yhteisestä ympäristöstämme on entistäkin suurempi ja tärkeämpi. Monelle sijoittajalle on myös yhä tärkeämpää valita yritys, joka ottaa ympäristöasiat huomioon paremmin kuin muut saman toimialan yritykset.

Yleisiä vihreän sijoittamisen toimialoja ovat esimerkiksi aurinko- ja tuulienergia, kierrätys ja jätteiden käsittely, vesiviljely, vihreä logistiikka, sekä päästöjä vähentävät toimialat. Valinnan varaa siis riittää sijoittajalle, jolle ympäristöasiat ovat tärkeitä. Yhteistä arvoja näille toimijoille ovat hiilijalanjäljen pienentäminen, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, muovin käytön vähentäminen sekä eettinen yritystoiminta. Tarkastele sijoituskohteite valitessasi siis yrityksen arvoja, kestävän kehityksen strategiaa sekä yhdenvertaisuussuunnitelmia. Onko yrityksen toiminta aidosti kestävää, vai ovatko he viherpesseet toimintaansa.

Mikäli sijoittaminen tuntuu hankalalta tai on vaikeaa arvioida mikä olisi itselle sopiva sijoituskohde, kannattaa asiaa selvitellä alan ammattilaisen kanssa alkuun. Tutustu myös alan kirjallisuuteen. On tärkeää ymmärtää sijoittamisen perusperiaatteet, jotta rahat eivät mene kankkulan kaivoon.