MyLender lainatuotteiden yleiset ennakkotiedot etämyynnistä

Tähän tiedotteeseen on koottu etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tiedot palvelun tarjoajasta:

My Lender Oy
Pohjoinen Makasiinikatu 3
Y-tunnus: 2714535-7

My Lender Oy:n asiakaspalvelu tapahtuu sähköisten kanavien kautta ja puhelimitse. My Lender Oy tarjoaa palveluitaan myös Online-verkkopalvelussaan. Asiointi voi edellyttää verkkopankkitunnuksilla tapahtuvaa tunnistamista.

My Lender Oy on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin luotonantajista (luotonantajarekisteri).